Skip to content Skip to goods category Skip to shopping cart Jump to navigation

2013/10/06 papelote:carta

We are pleased to invite to Designblok, where papelote will present its new correspondence collection called carta. We look forward to seeing you from 7 to 13 October at: Superstudio Nákladové nádraží Žižkov, Želivského 2, Praha 3 (Tu-Sa 10–21, Su 10–19).

carta (Sp.) 1. paper 2. letter 3. map

Dopis je cesta. Cesta ven, k druhému a někdy i cesta dovnitř, do vlastního nitra. Cesta, na které objevujeme sami sebe, své přátele, milé, předky. Někdy i životní cesty lidí, které třeba vůbec neznáme, jejichž osudy nás však mnohdy i po staletích zasáhnou. Dopisy si i dnes, přestože jich ubylo, zachovávají svou nenahraditelnou hodnotu – skrývají v sobě tajemství, vyvolávají vzpomínky, přinášejí kousek místa, ze kterého k nám doputovaly. Nezáleží, jestli je to místo někde v daleké zemi nebo v blízkém srdci.
papelote : carta se pohybuje na spojnici tří významů překladu tohoto slova, kterými jsou papír–dopis–mapa, ze kterých čerpá inspiraci jak myšlenkovou, tak vizuální.

A letter is a journey. A journey outside, to someone else and sometimes even a journey inside, into our own hearts. A journey on which we discover ourselves, our friends, our dearest, our ancestors. Sometimes they are the life journeys of people that we may not even know but whose fate may often touch us after many centuries. Although today letters are written less often than in the past, they have maintained their irreplaceable value – they conceal mystery inside, they invoke memories, they carry a piece of the place from where they have travelled. It doesn’t matter whether that place is in a distant country or in a nearby heart.

papelote:carta se pohybuje na spojnici tří významů překladu tohoto slova, kterými jsou papír–dopis–mapa, ze kterých čerpá inspiraci jak myšlenkovou, tak vizuální.

Dopis je cesta. Cesta ven, k druhému a někdy i cesta dovnitř, do vlastního nitra. Cesta, na které objevujeme sami sebe, své přátele, milé, předky. Někdy i životní cesty lidí, které třeba vůbec neznáme, jejichž osudy nás však mnohdy i po staletích zasáhnou. Dopisy si i dnes, přestože jich ubylo, zachovávají svou nenahraditelnou hodnotu – skrývají v sobě tajemství, vyvolávají vzpomínky, přinášejí kousek místa, ze kterého k nám doputovaly. Nezáleží, jestli je to místo někde v daleké zemi nebo v blízkém srdci.

papelote : carta se pohybuje na spojnici tří významů překladu tohoto slova, kterými jsou papír–dopis–mapa, ze kterých čerpá inspiraci jak myšlenkovou, tak vizuální.