Skip to content Skip to goods category Skip to shopping cart Jump to navigation

2014/08/01 Thank you for your letters!

We would like to thank everyone who shared their stories with us by sending letters and whose message became a living part of our exhibition devoted to the phenomenon of correspondence.

We have recently sent thank you notes to everyone that participated and we hope that they arrive safely and will be enjoyed.

Carta - poděkování za dopisy

Rozeslali jsme poděkování všem, kteří vyslyšeli naši dopisovou výzvu a přispěli tak k výstavě o fenoménu korespondence. Doufáme, že v pořádku dorazily a udělaly radost!

Carta – došlé dopisy

Moc děkujeme všem, kteří se s námi prostřednictvím dopisu podělili o své příběhy a jejichž vzkazy se tak staly živou součástí naší výstavy věnované fenoménu korespondence.

Přišla spousta krásných psaní! Potěšte se naším malým výběrem, třeba dostanete chuť zase jednou poslat dopis...